15
Mar

ORGANİZMA VE KUANTUM ÇEVRE

keske_guzel_yazilar_th.jpg

ORGANİZMA VE KUANTUM  ÇEVRE

Organizma için çevre, ekolojik ve sosyolojik olmak üzere iki kategori de ele alınır. Ekolojik çevre beslenme ve yaşamsal her tür aktivite anlamındaki etkilenim biçiminin olduğu ortamdır. Bölgedeki oksijen miktarının azlığı-çokluğundan tutunda, nem, doğa, ışık ve gürültü kirliliği-temizliği, ışınsal olarak güneşli-güneşsiz olması, bölgenin volkanik yapısına ve su kaynaklarının sağlanma biçimine, su kaynaklarındaki mineral ve diğer katkı biçimlerine v.b. birçok durumla tanımlar.Sosyolojik çevre ise insan düşün ve eylemleriyle birlikte, eylemlerin her tür çevresel etkileme biçimlerini tanımlar. Kömür madeni bulan, işleten sosyolojik çevre, ekolojik çevreyi olumsuz değiştirme olarak etkilemektedir.Düşünsel, kurgusal aktiviteler insan bilincini yapılandırdığı için sosyolojik çevre, psikolojik sağlık açısından önemlidir. Yanlış ve bilimsel bilgiye duyarlı olmayan düşün çalışmaları sosyolojik olarak hastalıklı toplum yapısı oluşturmada etken faktör oluşturur.Genel olarak organizma göz önüne alındığında, insan organizması dışındaki yapılanmada, çevresel etkiler öne çıkmaktadır. Bu organizmalar da ekolojik çevreye olan duyarlılık, iç mekanizmasal işleyişte etkilenimi doğrudan etkiyi alma biçimindedir. Hassas etkilenme biçimi. Bu etkilenme biçiminin oluşu, tepkiyi de aynı oranda ortaya çıkarır. Organizmanın her tür davranışının kökeninde bu etkilenime verilen tepkilerin, bütünsel dışa vurumunda ortaya çıkan bir hareket oluşu, organizmada köklü bir ayrımı ortaya koyar.Anlık etki- tepki oluşumunu iç güdüsel davranış olarak tanımlasak da, insani bilinç açısından küçümsesek de, organizmanın kendi dengesi ve varlığının geleceği için anlamlıdır. Hatta haklıdır. Varlığını koruma canlı için haktır.56bbce8f49c4a1f89901f8e0d1bda7fd_1277393739.jpgFiziksel derinlik açısından organizmanın etkileri ve etkilenimi bütünsel dalga katarları  ve kılavuz dalga ile perdelenmiş sonsuz sayıda foriurer fonksiyonlarından oluşur.Bu sonsuz sayıda dalga fonksiyonunu içeren dalga paketinde her tür frekansta etkilenme ve etkileme biçimi vardır.Bu dalgaların karşılıklı etkileşimi frekans boyutunda girişim-sönüm şeklinde olurken, dalganın EMW ilişkisi nedeniyle girişim-sönüm ilişkisi sırasında elektrik ve magnetik alanların davranışları etkilenme biçiminde farklılıklar oluşturur.Organizmanın bu etkilenmelere verdiği yanıt, enerji alış-veriş biçimindedir. Etkilenimin görünen boyutu, makro boyutu yaşamsal enerjinin beslenmesi yada azalması biçimindedir. Organik moleküler boyutta ise alınıp verilen enerji ne anlam ifade eder. ?Her organik molekülde bu durum, enerji aldığında kendi varlığını koruma, diğerlerine olan bağlılığı azaltma biçiminde gözlemlenmektedir. Her bir moleküler yapı enerji aldığında, atomlarına daha fazla enerji almaya devam ettiğinde ise proton ve elektronlarına ayrışır. Ayrışma devam ettikçe karşımıza maddesel var oluş yok olmaya gider.Dışarıdan maddeye giren enerji kendini büyütmeye devam ettikçe, gözlemlenenler parçacıklar dünyasına götürse de, parçacıkların bütünsel hali olan plazma halinde bile birbirleriyle olan ilişkileri ilginçtir. Plazma ayrık haldeki parçacıkların bütünsel davranışlarının görüldüğü maddenin dördüncü halidir. LIGO-audio.jpgEnerji artışının plazmadan sonraki hali maddi formun sonlanmasına giden bir yolculuk izler. En sonu enerji olan durumda değişen olgu, madde ve enerji arasındaki bozunumu tanımlayacak fiziksel nicelikler frekans, dalga özelliği ile alansal özelliklerdir.Madde ile enerji arasındaki bu ilişkide alanların rolü bizi uzay ve zaman biçimlenmesine götürür. Enerjiyi tanımladığımız zeminlerin kendi içinde zeminler içerdiğini anlarız.Bu bakımdan enerji olgusu fiziksel tanımlanması daha alt bir derinliğe inmeden her şeyin açıklanması mümkün değildir. Biçimsellik tanımlamalarının özü ifade etmemesi ayrı bir sıkıntıdır. Mesut Kahveci

13
Mar

OLASI DURUMLAR VE YAŞANANLAR

 

OLASI DURUMLAR VE YAŞANANLAR

 

Tarihsel olarak insanın bilinçlenme ve bilgilenme sürecine baktığımızda çok gariplikler görürüz. Ateşin kontrolü önemli bir faktördür. Sonra tekerleğin bulunması ve buhar gücünün  tekerlekle birleşmesi insanlığa teknolojik olarak güzel yol aldırmıştır. Bilim ve  mühendislik alanındaki bilgiler  bazen batıl ve gaflet yollardan da geçmiştir. Simyacılık bunlardan biridir. Diğer elementlerden altın elde etme çabası bunlara iyi bir örnektir. Felsefe de akıl oyunlarında oldukça girdaba girmiştir. Bilinç tuzaklarında insanlığın  esir alındığı yüzyıllar boyu insanlık ilerlemesi neredeyse yok gibidir.
Bu tür yanılgı ya da  arayış yanılgısı denilebilecek durumlar her çağda olmuştur ve de olacaktır.
Bu gün aydınlamanın yüksek olduğu bilgi çağında, yine bu tür tuzaklara düşüyor olabilir miyiz ?
Bilgi peşinde koşan insan bilinç alanında koşarken, gerçekten ihtiyacı olanın mı yoksa kendini yitirecek, gereksinim dışı, bir bilgi peşinde mi  yol almaktadır?
Akil ile batıl arasındaki ayrımın kaybolduğu, hassas bir noktada duruyor olabilir miyiz ?
İnsan bilgi işleme mekanizmasını  sağlıklı kılması için bazen vazgeçmeli ve ruhsal olarak enerjisini tamamlamalıdır. Sonra  yeniden  bakmalıdır. Her bilgi, bütünün bir parçası olduğundan, gidilen her yol, olması gerekenin versiyonları ve olasılarıdır. Evrende insana verilen eylem adamlığının sınamalara açık fakat, olabilirliği fazla süreçlerde ne doğru nede yanlış olan durumlar vardır. Bunlar olasıdır. Olasılar olması gerekenin yerine geçer ve  belli bir  zaman anlamlandırır.
Elektrikli dünyanın bizi daha fazla titreşimli bir  yaşama mahkum etmesi ve bütün beslenme süreçlerine bağlı olarak değişimi yaşamış bu günün insanın algısının değişimi penceresinden bakıldığında,  gerçek algısı, olasılar üzerine genişlemiş olmasıdır. Zaman faktöründeki etkilerin insana sunduğu gerçeklik algısı,  titreşim fazlalığından kaynaklı olasılar yaratması nedeniyle, başka yaşanası  durumları deneyim yaşatmaktadır.
 Mesut Kahveci
3
May

SEVGİNİN NİTELİĞİ

77202-145571452012

SEVGİNİN NİTELİĞİ

Düşünsel sevgi kurgu içerir. Kurgu insana gerçek sunmada yanılsama yaratır. Sevgi içinde düşünselliğin ötesinde daha çok şey olmalı. Gerçek bir Sevgi ve Aşk tan bahsediyorsak, insanın düşünselliğinin yanında bedenselliği de işin içinde olmalı.

3
May

Merhaba

DSC04170

Bu sitede Mesut Kahveci olarak  özel makele, aforizmalar ve kitap çalışmalarımla ilgili bilgilendirme çalışmalarımı yürüteceğim
Beni izleyen ve takip eden dostlara sevgilerimle
Mesut kahveci